Басты бет » Ғылыми-техникалық бағдарлама

Ғылыми-техникалық бағдарлама

“Республикалық микроорганизмдер коллекциясы” ЖШС бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде 1 ғылыми-техникалық бағдарламаны орындайды

Бағдарлама жобасының тақырыбы: BR18574066 Биотехнология, экология, ауыл шаруашылығы саласында биоқауіпсіздік үшін биотехнологиялық маңызы бар өнеркәсіптік микроорганизмдердің биобанкін құру 

Бағдарлама жобасының мақсаттары: Биотехнология, экология, ауыл шаруашылығы саласында биологиялық өнімдерді әзірлеу үшін биоқауіпсіздік және перспективалы штамдарды зерттеу үшін биотехнологиялық маңызы бар өнеркәсіптік микроорганизмдердің биобанкін құру.

Бағдарлама жобасының міндеттері

 1. Мәліметтер базасын және стандартталған операциялық процедураларды жүргізе отырып өнеркәсіптік микроорганизмдердің биобанкін құру;
 2. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес биобанкті жүргізу және биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдерінің биологиялық тәуекелдерін бағалау;
 3. Қазақстан Республикасының аумағындағы өнеркәсіптік микроорганизмдердің мамандандырылған коллекцияларының мониторингі және биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін деректер базасына біріктіру;
 4. Өнеркәсіптік құнды микроорганизмдердің электрондық дерекқорлары үшін тиімді киберқауіпсіздік шараларын енгізу;
 5. Өнеркәсіптік құнды микроорганизмдердің интеллектуалдық әлеуетін бағалау және коммерциялық бизнес құрылымдары үшін перспективалы жоғары тиімді биопрепараттар әзірлеу;
 6. Микробқа қарсы қасиеттері бар микроорганизмдердің өндірістік штаммдарымен және биоәртүрлілікті сақтау үшін продуценттермен биобанк құру және толықтыру.

Бағдарламаның күтілетін нәтижелері:

 1. Мәліметтер базасын және стандартталған операциялық процедураларды жүргізу арқылы өнеркәсіптік микроорганизмдердің биобанкі құрылады;
 2. Биобанкті жүргізу және биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдерінің биологиялық қатерін бағалау Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады;
 3. Қазақстан Республикасының аумағындағы өнеркәсіптік микроорганизмдердің бейіндік коллекцияларының мониторингі және биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін деректер базасына интеграциялау жүзеге асырылады;
 4. Өнеркәсіптік құнды микроорганизмдердің электрондық дерекқорлары үшін тиімді киберқауіпсіздік шаралары енгізіледі;
 5. Өнеркәсіптік құнды микроорганизмдердің зияткерлік әлеуеті бағаланады және коммерциялық бизнес құрылымдары үшін перспективалы жоғары тиімді биологиялық өнімдерді әзірлеу қолға алынады;
 6. Бағдарламаның ғылыми бағыты бойынша 1 (бірінші), 2 (екінші) және (немесе) 3 (үшінші) квартильдерге енгізілген рецензияланған ғылыми басылымдарда кемінде 5 (бес) мақала және (немесе) шолу жарияланады. Web of Science дерекқорындағы импакт-факторға сәйкес және (немесе) Scopus дерекқорында CiteScore кемінде 50 (елу) процентильдің болуы. Ғылыми нәтижелерді жариялау үшін ұсынылатын басылымдар.
 7. ҒЖБССҚК ұсынған журналдарда кемінде 5 (бес) мақала жарияланады.
 8. Қазақстандық және/немесе шетелдік баспаларда кемінде екі монография жарияланады.
 9. Зияткерлік меншікті қорғау үшін кем дегенде 5 қазақстандық патенттік өтінім және 1 еуразиялық патенттік өтінім беріледі.
 10. Ғылыми-техникалық құжаттама әзірленетін болады: өнеркәсіптік микроорганизмдердің штаммдары үшін орындалатын процедуралардың биологиялық қаупін бағалау хаттамасы, биоқауіпсіздік жөніндегі МРК комиссиясы туралы ереже, өнеркәсіптік ауқымда тиімді биологиялық өнімдерді өндіруге арналған ережелер, стандартты операциялық процедуралар (СОП-р).
 11. РМК коллекциялық қоры ауыл шаруашылығы, биотехнология және экология үшін перспективалы микроорганизмдердің, оның ішінде жоғары температурада және жоғары тұздылық концентрациясында дами алатын экстремофильді микроорганизмдердің кемінде 100 жаңа жоғары белсенді штаммдарымен толықтырылады.