Басты бет » Гранттық қаржыландыру жобалары

Гранттық қаржыландыру жобалары

“Республикалық микроорганизмдер коллекциясы” ЖШС 7 гранттық жобаны орындайды

Жобаның атауы тақырыбы: AP09260001 Қазақстанда өсірілген жемістерді ұзақ уақыт сақтауға және жоғары сапалы етуге арналған биологиялық өнімді алу

Гранттық жобаның мақсаты: Қазақстандық бау-бақша шаруашылығында өсімдіктерді өңдеу үшін жеткілікті мөлшерде адам денсаулығына қауіпсіз биоконсерванттар алу технологиясын әзірлеу, ең алдымен алма құнды сорттарын өсіруге бағытталған.

Гранттық жобаның міндеттері

 1. Оңтүстік Қазақстандағы жеміс-жидек қоймаларындағы жемістердің жиналғаннан кейін бұзылуын тудыратын (Penicillium expansum– көк зең және Colletotrichum acutatum– шірік) микробтардың көбеюін басатын жемістердің бетінен антагонистік штамдарды (сүт қышқылды бактериялар, ашытқы саңырауқұлақтарын) бөліп алыңыз, анықтаңыз.
 2. Зертханалық жағдайда алманың (3-4 сорт) және басқа жемістердің (қара өрік, алмұрт) әр түрлі сорттарын бүлдіру моделі бойынша биологиялық өнімнің ең тиімді формуласын табыңыз:

2.1 Алманың және басқа дақылдардың (қара өрік, алмұрт) жемістеріне егін жинаудан кейінгі бұзылу микробтарының өлім кинетикасын өлшеу арқылы антагонист штамдарынан ферментаттың (ашыту өнімі) және жасушасыз фракцияның (супернатанттың) тежегіш әсерін зерттеу;

2.2 Антагонист штамдарының жасушаларының сұйылтылған суспензиясының алма мен басқа дақылдардың (қара өрік, алмұрт) жемістеріне бүліну микробтарының өлу кинетикасын өлшеу арқылы тежегіш әсерін зерттеу;

2.3 Антагонист штамдары, құрғақ жылы ауа және натрий гидрокарбонаты ерітіндісі (ас содасы) жасушаларының суспензиясының бірлескен әсерінің тежегіш әсерін зерттеу.

3 Тежелудің табиғатын анықтаңыз және антагонистік штамдардан ингибиторлардың физикалық-химиялық қасиеттерін жинап алғаннан кейін жемістердің бұзылуын тудыратын тежегіш микробтардың әсерімен зерттеңіз.

 1. Биологиялық өнімді сақтау әдістері мен әдістерін жасау
 2. Биологиялық өнімді далалық сынауға дайындау:

5.1 Жартылай өнеркәсіптік көлемде биологиялық өнімді жасау;

5.2 Биологиялық өнімді жеміс-жидектерге жинап алғаннан кейін бірден жеміс-жидектерге жағудың тиімді технологиясын жасау

 1. Оңтүстік Қазақстанда жеміс бақтарын сақтау қоймаларында биологиялық өнімнің далалық сынақтарын жүргізу
 2. Биологиялық өнімнің далалық сынақтарының нәтижелері бойынша Қазақстанның бақ шаруашылығында сақтау мерзімін ұзарту және жеміс-жидек өнімдерінің сапасын жақсарту үшін пилоттық өнеркәсіптік дамуды жүзеге асыру актісі жасалады
 3. Дамытуды жүзеге асыру актісіне сәйкес бау-бақша өсіретін дақылдарды биологиялық өніммен өңдеу
 4. Әзірлеудің тиімділігін бағалау
 5. Әзірленген биологиялық өнімге зияткерлік меншікті тіркеуге өтінімді Қазақстан Республикасының Ұлттық зияткерлік меншік институтына беру

Жобаның күтілетін нәтижелері:

 1. Оңтүстік Қазақстанның бау-бақшаларында өсірілген жемістердің бұзылуын тудыратын микробтарға анатагонизмі жоғары микроорганизмдер штамдарының коллекциясы жинақталып, оларды генетикалық сәйкестендіру жүргізіледі.
 2. Тәжірибелік мәліметтерді талдау нәтижесінде алманың және басқа жеміс-жидек дақылдарының жарамдылық мерзімін ұзартатын биологиялық өнімді қолданудың тиімді формуласы (-лары) мен әдістері табылатын болады.
 3. Жемістердің бұзылуын тудыратын микробтарға қарсы антагонист штамдарының бактерияға қарсы әсерін қамтамасыз ететін қосылыстардың физико-химиялық қасиеттері зерттеледі.
 4. Биологиялық өнімді сақтау әдістері мен әдістері пысықталады.
 5. Биологиялық өнімнің қажетті көлемі алынады және оны Қазақстанның көгалдандыру шаруашылығында далалық сынақтар үшін қолданудың тиімді технологиясы жасалады.
 6. Биологиялық өнімнің далалық сынақтары Қазақстанның оңтүстігіндегі жеміс бақтарын сақтау орындарында өткізілетін болады.
 7. Қазақстанның көгалдандыру шаруашылығында сақтау мерзімін ұзарту және жеміс-жидек өнімдерінің сапасын жақсарту мақсатында тәжірибелік-өндірістік дамуды жүзеге асыру үшін акт жасалады.
 8. Бау-бақша шаруашылығының өнімін биологиялық өніммен өңдеу жүзеге асырылады.

Жобаның атауы тақырыбы: AP14869952 Құс шаруашылығындағы төлдің өнімділігін және даму тұрақтылығын арттыру үшін биопрепараттар әзірлеу 

Гранттық жобаның мақсаты: құстардың балапандарын өсіру үшін бастапқы жем ретінде пайда-ланылатын микроорганизмдердің көрсетілген қасиеттері бар пробиотикалық биологиялық өнімді жасау.

Гранттық жобаның міндеттері

 1. Пробиотикалық азықтық қоспа ретінде өнеркәсіптік маңызы жоғары микроорганизмдер дақылдарына скрининг жүргізу;

2 Пробиотиктер ретінде микроорганизмдердің таңдалған штаммдарының культуралық, биохимиялық және физиологиялық қасиеттерін зерттеу.

3 Бактериялардың ең белсенді дақылдарының шартты – патогенді микроорганизмдерге антагонизмін зерттеу.

4 Пробиотикалық белсенділігі жоғары микроорганизмдердің әртүрлі дақылдарынан консорциум құру.

5 Микроорганизмдерді өсіру үшін негізгі қоректік ортаны таңдау және құрылған консорциумның пробиотикалық потенциалын бағалау.

6 Зертханалық ферментерде терең өсіру параметрлерін жасау және оңтайландыру.

7 Пробиотикалық препаратты зертханалық жағдайда қолдану тиімділігін зерттеу

8 Жартылай өнеркәсіптік ферментерде терең өсіру параметрлерін әзірлеу және оңтайландыру.

9 Пробиотикалық препаратты өндірістік жағдайларда қолдану тиімділігін зерттеу.

Жобаның күтілетін нәтижелері:

 1. Пробиотикалық жемшөп қоспасы ретінде өнеркәсіптік маңызы жоғары микроорганизмдер дақылдарына скрининг жүргізілетін болады.
 2. Пробиотиктер ретінде таңдалған микроор-ганизмдердің оқшауланған штаммдарының культуралық, биохимиялық және физиологиялық қасиеттері зерттеледі.
 3. Бактериялардың ең белсенді дақылдарының шартты – патогенді микроорганизмдерге антаго-низмі зерттеледі.
 4. Пробиотикалық белсенділігі жоғары микроорганизмдердің әртүрлі дақылдарының консорциумы құрылады.
 5. Микроорганизмдерді өсіруге арналған негізгі қоректік орталар таңдалып, құрылған консорциумның пробиотикалық әлеуетін бағалау жүргізіледі.
 6. Зертханалық және жартылай өнеркәсіптік ферментерде терең өңдеу параметрлерін әзірлеу және оңтайландыру жүзеге асырылатын болады.
 7. Зертханалық және өндірістік жағдайларда пробиотикалық препаратты қолданудың тиімділігіне зерттеу жүргізіледі.
 8. Зерттеу нәтижелері бойынша:

– Web of Science базасының Science Citation Index Expanded индекстелетін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша 50 (елу) кем емес процентилі бар жобаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда кемінде 3 (үш) мақала және (немесе) шолу);

– сонымен қатар БҒССҚК ұсынған рецензия-ланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда кемінде 1 (бір) мақала немесе шолу;

Жобаның атауы тақырыбы: AP19678630 Қазақстандағы шаруашылықтардың жоғары өнімділігін қамтамасыз ету және сақтау үшін кең спектрлі биологиялық фунгицидті алу 

Гранттық жобаның мақсаты: шаруашылықтардың жоғары өнімін өндіруді және ұстап тұруды қамтамасыз ететін антагонист ашытқылар консорциумы негізінде кең спектрлі биологиялық фунгицидті препарат дайындау.

Гранттық жобаның міндеттері

1-Жеміс-көкөніс дақылдарының (қызанақ, жүзім, шие, шабдалы, абрикос, алма ағаштары) топырақ микробиотасынан, ризо- және филлосферасынан ашытқыға тән мәдени-морфологиялық белгілері бар изоляциялар;

2- Ашытқылардың фитопатогенді саңырауқұлақтарға қарсы антагонистік белсенділігі бар изоляттарға (Penicillium expansum – көк зең және Botrytis cinerea – сұр зең) және белсенділіктің жартылай максималды мәнінен асатын антагонистік белсенділігі бар (саңырауқұлақтың салыстырмалы өсуі 50%-дан аз) таңдалған изоляттарға скриниг жүргізу;

3 – №2 тапсырмада таңдалған ашытқы изоляттарын олардың әртүрлі температура жағдайларына (15–37 °C) өсуге төзімділігін тексеру үшін скриниг жүргізу;

4- №3 тапсырмада таңдалған ашытқы изоляттарын биоқабықша түзу үшін скринингтен өткізу және биоқабықша түзу белсенділігінің ең жоғары жылдамдығы бар изоляттарды таңдап алу;

5- №4-тапсырмада таңдалған ашытқы изоляттарын анықтауды жүргізу;

6- №5-тапсырмадағы ашытқы изоляттарын іріктелген зақымдалған жемістердегі B. cinerea, ас жүзіміндегі A. niger және R. stolonifer, ал қызанақтағы B. cinerea және R. stolonifer-ге қарсы биофунгицидтік белсенділігін тексеру;

7- B. cinerea, A. niger және R. Stolonifer-ге қарсы асханалық жүзім шоқтарымен in vivo эксперименттерде биофунгицидтік белсенділікке 6-тапсырмада сыналған ашытқы изоляттарын скринингтен өткізу;

8- №6-7 тапсырмада таңдалған ашытқылардың максималды биофунгицидтік белсенділігі бар изоляттарынан «КМ» консорциумын құру;

9- «ҚМ» консорциумының биомассасын жасау;

10- KM консорциумын пайдалана отырып, Алматы облысында орналасқан тауарлық жүзім алқабында асханалық жүзімге егістік сынақтарын өткізу және оның әсерін синтетикалық Топаз фунгицидімен (Syngenta Crop Protection AG) салыстыру;

11- Биологиялық өнімді далалық сынақтардың нәтижелері бойынша биологиялық өнімнің технологиялық регламентін әзірлеу;

12- Әзірленген биологиялық өнімге зияткерлік меншікті тіркеуге өтінімді Қазақстан Республикасының Ұлттық зияткерлік меншік институтына беру.

Жобаның күтілетін нәтижелері:

Жеміс-көкөніс дақылдарының бағалы сорттарының ауруларымен күресу үшін биофунгицидтік препарат әзірленетін болады. Биологиялық өнімнің негізі in vitro және in vivo тәжірибелерде анықталған өсімдіктерді биологиялық қорғаудың ең тиімді параметрлері бар ашытқылардың антагонистік штаммдарының консорциумы болады. Антагонист ашытқылар көкөніс және жеміс өсімдіктерінің топырақ микробиотасынан, тамырынан және филлосферасынан оқшауланады.

Жобаның атауы тақырыбы: AP19679554 Пробиотикалық микроорганизмдер мен дәрілік өсімдіктерді қолданудың кешенді биотехнологиясын әзірлеу

Гранттық жобаның мақсаты: Акваөсіруде бактериялық және паразиттік инфекциялардың алдын алу және емдеу үшін дәрілік өсімдіктер мен пробиотикалық микроорганизмдерді қолданудың кешенді биотехнологиясын әзірлеу.

Гранттық жобаның міндеттері

 1. Инфекцияланған балық шаруашылығы аквакультурасынан ауру қоздырғыштарды (бактериялық, саңырауқұлақ, паразиттік (гельминттер)) бөліп алу, оларды анықтау;
 2. Микробқа қарсы және зеңге қарсы белсенділігі негізінде сүт қышқылды бактериялардың биологиялық қасиеттерін және скринингін зерттеу.
 3. Акваөсіру (балық) шаруашылығындағы жұқпалы аурулармен күресу үшін перспективалы дәрілік өсімдіктердің (розмарин/жусан/саяқ, сарымсақ/аналық/ ледум/целандин/фикус жапырақтары/қалақай және т.б.) коллекциясы;
 4. Дәрілік өсімдіктерден биологиялық белсенді қосылыстарды, эфир майларын, сығындыларды және тұнбаларды бөліп алу. Сүт қышқылы бактерияларының бактериялық қоздырғыштарға және аквакультураға (сазан/форель/сазанның жас балалары) әсерін in vitro жағдайында анықтау.
 5. Қоздырғыштардың in vitro тіршілігіне байланысты дәрілік өсімдіктердің белсенді заттарының әсер ету концентрацияларын, мөлшерлерін таңдау;
 6. Су ортасындағы пробиотиктердің концентрациясын таңдау / түрлі этиологиялы жұқпалы аурулармен күресу үшін жемдік құрамда;
 7. Дәрілік өсімдіктер мен пробиотиктердің өсудің биометриялық көрсеткіштеріне (салмақ қосу және үлестік өсу қарқыны), белсенділікке, жас балықтардың/сазан/форель/сазанның ішек рН-ына әсерін бағалау. Эксперименттік және бақылау топтарының in vitro гистологиялық және гематологиялық талдауы;
 8. Дәрілік өсімдіктер мен пробиотиктердің су ортасының сапасына әсерін бағалау. Су ортасындағы органикалық заттар мен оттегінің көрсеткіштерін анықтау және талдау;
 9. Дәрілік өсімдіктерден алынған биологиялық белсенді қосылыстардың вирусқа қарсы белсенділігін анықтау. Су ортасының су қоздырғыштарының дәрілік өсімдіктермен тежелуін зерттеу;
 10. Дәрілік өсімдіктер мен пробиотиктердің тұқы/форель/сазан балықтарындағы өсудің биометриялық параметрлеріне (салмақ қосу және үлестік өсу қарқыны), белсенділікке, ішек рН-ына in vitro/in vivo әсерін бағалау. Эксперименттік және бақылау топтарын гистологиялық және гематологиялық талдау;
 11. Балық акваөсіруінде әртүрлі патологиялық қоздырғыштардың (аэромоноздар, описторхоздар және т.б.) дамуының алдын алу және емдеу үшін дәрілік өсімдіктер мен пробиотикалық микроорганизмдерді қолданудың кешенді биотехнологиясын әзірлеу;
 12. Алынған мәліметтерді бионформатикалық талдау. Мақалаларды жариялау және қорытынды баяндаманы дайындау.

Жобаның күтілетін нәтижелері:

 1. Инфекцияланған балық шаруашылығы аквакультурасынан қоздырғыштар (бактериялық, саңырауқұлақтар, паразиттік (гельминттер)) оқшауланады және сәйкестендіріледі.
 2. Микробқа қарсы және зеңге қарсы белсенділігіне негізделген сүт қышқылы бактерияларының биологиялық қасиеттері зерттеледі және скрининг жүргізіледі.
 3. Акваөсіру (балық) шаруашылығындағы жұқпалы аурулармен күресуге перспективалы дәрілік өсімдіктер жиналады.
 4. Дәрілік өсімдіктерден алынған биоактивті қосылыстар/тұнбалар оқшауланады. Сүт қышқылы бактерияларының бактериялық қоздырғыштарға және in vitro аквакультурасына әсері анықталады.
 5. Қоздырғыштардың in vitro тіршілігіне қатысты дәрілік өсімдіктердің белсенді заттарының концентрациясы, әсер ету мөлшері таңдалады;
 6. Әртүрлі этиологияның жұқпалы ауруларымен күресу үшін су ортасындағы/ жемдік құрамдағы пробиотиктердің концентрациясы таңдалады;
 7. Дәрілік өсімдіктер мен пробиотиктердің өсудің биометриялық көрсеткіштеріне (салмақ өсімі және үлестік өсу қарқыны), белсенділік, жас балықтар/сазан/форель/сазандағы ішек рН-ға әсері бағаланады. Эксперименттік және бақылау топтарын гистологиялық және гематологиялық in vitro талдау;
 8. Дәрілік өсімдіктер мен пробиотиктердің су ортасының сапа көрсеткіштеріне әсерін бағалау жүргізіледі. Су ортасындағы органикалық заттар мен оттегінің көрсеткіштерін анықтау және талдау;
 9. Дәрілік өсімдіктерден алынған биологиялық белсенді қосылыстардың вирусқа қарсы белсенділігі анықталады;
 10. Дәрілік өсімдіктер мен пробиотиктердің өсудің биометриялық параметрлеріне (салмақ өсімі мен үлестік өсу қарқыны), белсенділік, саусақ балықтар/сазан/форель/сазан in vitro/in vivo ішек рН-іне әсері бағаланады. Эксперименттік және бақылау топтарын гистологиялық және гематологиялық талдау;
 11. Балық акваөсіруінде әртүрлі патологиялық қоздырғыштардың дамуының алдын алу және емдеу үшін дәрілік өсімдіктер мен пробиотикалық микроорганизмдерді пайдаланудың кешенді биотехнологиясы әзірленеді;
 12. Будин алынған мәліметтерге биоақпараттық талдау жүргізді. Ғылыми мақалалар жарияланып, қорытынды баяндама дайындалады.

13.Science Citation Index Expanded индекстелетін және Web of Science базасында импакт-фактор бойынша 1 (бірінші) квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасында кемінде 80 (сексен) CiteScore бойынша процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда кемінде 1 (бір) мақала немесе шолу жарияланады;

 1. Кемінде 1 (бір) мақала немесе шолу ЖБСҚЕК ұсынған рецензияланатын шетелдік немесе отандық басылымда жарияланады;
 2. Қазақстан Республикасының патентіне кемінде 1 өтінім және Еуразиялық патенттік ведомствоға кемінде 1 өтінім беріледі.

Жобаның атауы тақырыбы: AP19679863 Емдеу-профилактикалық мақсатта қолданылатын пробиотикалық препаратты өндіру 

Гранттық жобаның мақсаты: Емдеу-профилактикалық мақсатта қолданылатын пробиотикалық препаратты өндіру.

Гранттық жобаның міндеттері

 1. Толық молекулалық-биологиялық сипаттамасы бар өндірістік пробиотикалық штаммдарды таңдау.
 2. Пробиотикалық препараттың оңтайлы түрін жасау.
 3. Өнімнің тәжірибелі партиясын алу.
 4. Пробиотиктің дәрілік түрін, зертханалық жануарларға уыттылыққа зерттеулер жүргізу.
 5. Пробиотиктің дәрілік үлгісін, терапевтік қауіпсіздікке зертханалық жануарларға, сынақтар жүргізу.
 6. Пробиотик өндірісіне нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу.
 7. Пробиотикалық препарат өндірісі.
 8. Дайын өнімге, Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес сертификаттау жүргізу.
 9. Зияткерлік меншік объектілерін тіркеуге өтінім дайындау, ғылыми жұмыстарды жариялау.

Жобаның күтілетін нәтижелері:

 1. Пробиотикалық қасиеттері мен түрлері расталған өндірістік штаммдар Республикалық микроорганизмдер коллекциясының биобанкінен іріктелетін болады. Толық геномдық секвенирлеу арқылы пробиотикалық штаммға молекулалық-генетикалық сипаттама жасалады.
 2. Оңтайлы д пробиотикалық препараттын үлгісі айқындалады және тиісті үлгісі бойынша дәрілік заттың сапа көрсеткіштері бағаланады.
 3. Қауіпсіздікті және тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қолданылатын талаптарға сәйкес биопрепараттарды өндіру технологиясы әзірленетін болады және тәжірибелік партия алынады.
 4. Пробиотиктің дәрілік үлгісін зертханалық жануарларына уыттылыққа сынақтар жүргізілетін болады.
 5. Пробиотиктің дәрілік үлгісін, терапевтік қауіпсіздікке зертханалық жануарларға, сынақтар жүргізілетін болады.
 6. Пробиотик өндірісіне нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу.
 7. Пробиотикалық препарат шығарылады.
 8. Дайын өнімді одан әрі дамыту үшін өнімнің техникалық реттеу саласындағы заңнаманың міндетті талаптарына сәйкестігін растау мақсатында өнімді міндетті куәландыру рәсімі жүргізілетін болады.
 9. Жобаны іске асыру барысында алынған ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелері қазақстандық патенттік бюрода рәсімделіп, шетелдік рецензияланатын ғылыми журналдарда мақалалар жарияланатын болады.

Жобаның атауы тақырыбы: AP19678528 Қазақстанның орман-саябақ аумақтарында және бау-бақша шаруашылықтарында өсүді ынталандыратын және орман өсіру материалдарын қорғайтын биологиялық өнімдерді алу 

Гранттық жобаның мақсаты: Қазақстанның орман саябақтары мен бау-бақша шаруашылықтарында сәндік және жеміс-жидек дақылдарының көшеттерінің өсуін, сақталуын және сақталуын ынталандыратын биологиялық өнімдерді әзірлеу және алу.

Гранттық жобаның міндеттері

 1. Қазақстанның галофитті дала өсімдіктерінің ризосфера микробиотасын жинау және зерттеу: тамарикс (Тамарикс), джюзгун (Calligonum), ақ квиноа (Atriplex cana), шренк жусаны (Artemisia schrenkiana), сексеуіл (Haloxylon) т.б., Ақмола, Алматы, Түркістан облыстарында: а) галофитті дала өсімдіктерінің ризосферасынан топырақ үлгілерін жинау; б) Топырақ үлгілерінен микроағзаларды бөліп алу; в) 16S рРНҚ генінің аймақтарын секвенирлеу арқылы микроорганизмдерді идентификациялау, сонымен қатар 16S рРНҚ генінің ауыспалы аймақтарын жоғары өткізу қабілеттілігімен секвенирлеу арқылы ризосфера микробиомасының артырлылығын зерттеу; г) Штамдарды азотты бекіту, фосфор мобилизациялау және Қазақстанда кең таралған фитопатогендерді (Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Pseudomonas syringae, Phytophtora cactorum, Cytosporacarphospermatoriaric, т.б.)басу қабілетіне қарай скрининг және іріктеу.
 2. Биологиялық өнімдердің негізі ретінде микроорганизмдер консорциумдарын құрастыру
 3. Отырғызу материалы (алма (Malus), теңіз шырғаны (Hippophae), алмұрт (Pyrus),қайың (Betula), күл (Fraxinus))ретінде пайдаланылатын тұқымдар мен көшеттердегі микроорганизмдер консорциумдарының өсуін ынталандыру белсенділігін зертханалық жағдайда зерттеу және Астана қаласындағы ботаникалық бағының тәжірибелік учаскелерінде және «Қазақ бау-бақша шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС тәжірибелік бағы.
 4. Әрбір консорциумды өсіру үшін қоршаған орта мен температура режимін оңтайландыру және олардың биомассасын жинақтау
 5. Инфекцияны басу үшін препараттың оңтайлы тұтыну жылдамдығын есептеу және ең оңтайлы басу уақытын есептеу
 6. Күзгі өңдеу кезінде инфекцияның қыстайтын қорына препараттың әсерін зерттеу және жеміс-жидек дақылдарының саны мен сапасына препараттың әсерін зерттеу. Химиялық фунгицидпен (Thiovit Jet және/немесе Syngenta Crop Horus) салыстырғанда биологиялық өнімдердің тиімділігі туралы деректерді талдау Protection AG»)
 7. Ақмола облысының орман тәлімбақтарында Қазақстан Республикасының орман шаруашылығы саласының мамандарымен (Қазақ орман және агроорман шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Щучье қ.; «Жасыл аймақ» РМК, Астана қ.) бірлесе отырып, биологиялық өнімдердің далалық сынақтарын жүргізу, сондай-ақ т.б. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Қазақ бау-бақша шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС тәжірибелік бағында.
 8. Әзірленген биологиялық өнімге зияткерлік меншік объектілерін тіркеуге өтінімді Қазақстан Республикасының Ұлттық зияткерлік меншік институтына беру
 9. Технологиялық регламентті және далалық сынақтардың нәтижелері бойынша әзірлеуді енгізу актісін әзірлеу

Жобаның күтілетін нәтижелері:

Жобаның нәтижесі Қазақстанның орман саябақтары мен бау-бақша шаруашылықтарындағы көшеттердің өсуі мен сақталуын ынталандыратын биологиялық өнімдер болмақ. Өсімдіктерді қорғау және карантин саласындағы ғалымдармен бірлесе отырып, биологиялық өнімдердің тиімділігі бойынша далалық зерттеулер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қазақ бау-бақша шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС тәжірибелік бағында, Астана қаласының ботаникалық бағында және орман тәлімбақтарында және меморандумдар жасалған Қазақстандағы орман шаруашылықтарында жүргізіледі.

Жобаның атауы тақырыбы: AP19678933 Қазақстандағы жаңа туған нәрестелердің иммундық тапшылығына генетикалық скринингі: пилоттық зерттеу 

Гранттық жобаның мақсаты: Т-жасушаларының және В-жасушалық рецепторлардың (TREC және KREC) айналмалы ДНҚ бөлімдерін сандық анықтау негізінде жаңа туған нәрестелерге иммун тапшылығы жағдайына генетикалық скрининг жүргізу

Гранттық жобаның міндеттері

Тапсырма 1. Жаңа туған нәрестелердің генетикалық скринингі: Астана қаласындағы No1 перинаталдық орталықта жаңа туған нәрестелердің өкше қанынан ДНҚ үлгілерінің биобанкін қалыптастыру және толықтыру (кемінде 1000 үлгі). Т-клетка және В-клетка рецепторларының (TREC және KREC) ДНҚ-ның аймақтарын анықтау үшін генетикалық тестілеуді жүргізу. Тапсырма

 1. Зерттеуге енгізілген жаңа туған нәрестелердің демографиялық және клиникалық деректерінің электрондық базасын құру және толықтыру. Тапсырма
 2. Скрининг нәтижесінде анықталған БИТ диагнозы бар пациенттердің ДНҚ үлгілерін келесі ұрпақ секвенирлеу (NGS-Next-generation sequencing). NGS нәтижелерін Sanger секвенциясы арқылы тексеру. Тапсырма
 3. Жаңа туған нәрестелердің генетикалық скрининг нәтижелерін биоинформатикалық талдау.

Жобаның күтілетін нәтижелері:

Жобаны іске асыру нәтижесінде Т-жасушалық және В-клеткалық рецепторлардың (TREC және KREC) ДНҚ аймақтарын және патогенезіне қатысатын гендерді сандық анықтау негізінде жаңа туған нәрестелерді иммун тапшылығы жағдайларына генетикалық скринингтен өткізу туралы деректер алынады. БИТ анықталады. Мақсатты тұтынушылар – медицина және биология студенттері, иммунологтар, онкологтар және генетиктер. Ұсынылып отырған жоба иммунология, биоинформатика және генетика сияқты ғылым салалары тоғысатын пәнаралық зерттеу болып табылады. Жоба барысында алынған нәтижелер болашақта иммунология, онкология, трансплантология, терапия және профилактикалық шараларды таңдау саласындағы дербестендірілген медицина үшін өзекті болады.

Бұл зерттеу іргелі болып табылады, бірақ нәтижелерді практикалық медицинада нұсқаулықтар және/немесе генетикалық тестілеуді енгізу түрінде пайдалануға болады. Симптоматикалық, бірақ ықтимал ауыр немесе нәресте кезінде өлімге әкелетін ауруларды ерте диагностикалау және сәтті емдеу, осылайша алдын алуға болатын медициналық шығындарды азайтады. Сондай-ақ, NGS секвенирлеу нәтижелері туа біткен иммун тапшылығы жағдайларын ерте диагностикалауды жақсартады, бұл дер кезінде диагноз қоюға және дұрыс емдеуді бастауға ықпал етеді. Жалпы, бұл SCID бар балаларға салауатты өмір салтын жүргізуге мүмкіндік береді. Жаңа туылған нәрестелер арасындағы клиникалық-демографиялық суреті анықталады, БИТ таралуы туралы статистикалық деректер алынады.